Phục sát đất khả năng “căn chỉnh” hiếm có của đồng đội Messi: Cả 3 con đều chung một ngày sinh

Phục sát đất khả năng “căn chỉnh” hiếm có của đồng đội Messi: Cả 3 con đều chung một ngày sinh

“Alba Griezmann, chào đời lúc 10 giờ 24 phút ngày 8/4/2021”, Antoine Griezmann hạnh phúc thông báo t