Abramovich CHÍNH THỨC bán Chelsea, xóa nợ 1,5 tỷ bảng, Báo Anh khen vì chơi ĐẸP

Abramovich CHÍNH THỨC bán Chelsea, xóa nợ 1,5 tỷ bảng, Báo Anh khen vì chơi ĐẸP

Wesbite của Chelsea đăng tải thông báo chính thức của tỷ phú Abramovich v