Ở khách sạn 5 sao, ĐT nữ Việt Nam vẫn phải ăn thêm lạc rang, chả lụa

Ở khách sạn 5 sao, ĐT nữ Việt Nam vẫn phải ăn thêm lạc rang, chả lụa

“Chúng tôi ở khách sạn 5 sao nhưng khẩu phần ăn không hợp khẩu vị. Dù sao, chúng tôi cũng đã lường t