La Liga-erela đã phá cửa Wu Lei Bench và mất một thanh kiếm duy nhất Tây Ban Nha 1-0 Hiệp hội Hoàng gia Aktipbola

La Liga-Erela đã phá cửa Wu Lei để mất một Hiệp hội Hoàng gia Tây Ban Nha đơn lẻ đơnSố 2815 vòng thi triển lãm, Nhà Tây Ban Nha 1-