Alisson không thể chịu tang bố

Alisson không thể chịu tang bố

Alisson đã tìm mọi cách để trở về quê nhà dự đám tang, nhưng những quy định nghiêm ngặt về di chuyển