Tottenham chấm dứt đàm phán với Antonio Conte

Tottenham chấm dứt đàm phán với Antonio Conte

Viễn cảnh Conte dẫn dắt Tottenham mùa tới tắt ngúm sau khi các bên không đạt được thỏa thuận trong q