cười trừ

cười trừ

VIDEO: Paul Pogba chỉ biết cười trừ sau khi siêu phẩm đá phạt bị khung thành từ chối đáng tiếc【cười