messi hết hạn hợp đồng

Vì sao Messi chưa gia hạn hợp đồng với Barca?【messi hết hạn hợp đồng】:Hợp đồng của Messi với Barca đ