tủi hổ

tủi hổ

Roy Keane khen ngợi tài năng của Arsenal dù thất bại tủi hổ【tủi hổ】:Dù nhận thất bại tủi hổ trước No